KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

Mã số: 8380107

Ban hành kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-ĐHTĐ, ngày 15 tháng 7 năm 2021

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Thành Đông hướng đến những mục tiêu cơ bản sau:

– Về kiến thức: Đáp ứng nhu cầu nâng cao những kiến thức pháp lí chuyên sâu về Luật kinh tế đã được cung cấp ở bậc đại học cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu có trình độ cao thông qua những chuyên đề lớn như: luật thương mại; hợp đồng mua bán ngoại thương; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; pháp luật về bảo hiểm; pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội…

– Về năng lực đầu ra: Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế được trang bị kĩ năng nghiên cứu độc lập và vận dụng kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực luật kinh tế, có thể đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau như:

      + Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, trung tâm nghiên cứu luật;

      +  Làm công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp khác trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, hệ thống Tòa án, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan quản lý kinh tế khác;

      + Làm việc trong các công ty luật, văn phòng luật sư, tổ chức trọng tài,…

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

      – Khối kiến thức chung: 6 tín chỉ

      – Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ, trong đó:

              +Bắt buộc: 23 tín chỉ   

              +Tự chọn:16/24 tín chỉ

      – Luận văn: 15 tín chỉ

Chi tiết khung chương trình đào tạo: TẠI ĐÂY

>> Học viên quan tâm đến chương trình Thạc sĩ vui lòng gửi thông tin tư vấn chi tiết tại: